Δρ. Φανή Χατζήνα

Δρ. Βασιλική Κοτσάμπαση

Δρ. Μαρία - Αναστασία Καρατζιά

Δρ. Γεώργιος Συμεών

Δρ. Μαρία Αναστασιάδου

Δρ. Σουμέλα Σαββίδου

Δρ. Δημήτριος Τσιώκος

Δρ. Δημήτριος Λουκοβίτης

Δρ. Λεωνίδας Χαριστός

Δρ. Δέσποινα Καρατοσίδη

Πέτρος Μητρέντζης

Αναστασία Λαζαρίδου

Νικόλαος Τσίτσος

Κωνσταντίνος Λιάπουρας