Δρ. Φανή Χατζήνα

Δρ. Βασιλική Κοτσάμπαση

Δρ. Μαρία - Αναστασία Καρατζιά

Δρ. Γεώργιος Συμεών

Δρ. Μαρία Αναστασιάδου

Δρ. Σουμέλα Σαββίδου

Δρ. Δημήτριος Τσιώκος

Δρ. Δημήτριος Λουκοβίτης

Δρ. Λεωνίδας Χαριστός

Κωνσταντίνος Λιάπουρας

Πέτρος Μητρέντζης

Αναστασία Λαζαρίδου

Νικόλαος Τσίτσος