ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής

Προκηρύσσουμε Την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό […]