Διακήρυξη δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2018

Διακύρηξη δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2018 CPV-03000000-1 , NUTS-EL 524 ( […]

Διακήρυξη για την εκποίηση τριών (3) μοσχαριών αρσενικών & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού

Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί […]