ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής

Προκηρύσσουμε Την πλήρωση (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: […]