ΑΡ.ΠΡΩΤ.385 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ .

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.385/23-06-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 50.000 ΚΙΛΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2020 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση 50.000 περίπου κιλών κριθαριού εσοδείας 2020 CPV- 03211400-7 NUTS EL-524 Πατήστε […]

ΑΡ.ΠΡΩΤ.245/20-4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/05 ΩΡΑ 11π.μ.

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.245/20-04-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 130 ΑΡΝΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04/2021

ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών, CPV- 03322100-3 , NUTS EL 524 […]

ΑΡΙΘΜ.179/26-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1.200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝΩΝ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΜΗΔΙΚΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/04

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.200 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2021 CPV- […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΡΙΤΗ 26-01 ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2021 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524 […]