ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1) 132/26-2-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ  220.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΙΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 15-3-2024/31-12-2024 2) 134/26-02-2024 […]