ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ, ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ – ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.891/29-10-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ […]