ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 80.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 80.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2019 CPV- 03331100-1 , NUTS-EL 524 […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2019 CPV-033330000-4 , NUTS-EL 524 ( […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1042/10-12-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ, ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ – ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.891/29-10-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΣΥ_IEZΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση τριάντα πέντε (35) αρνιών εκατό (100) προβατίνων , τριών (3) αγελάδων & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την  εκποίηση  τριάντα πέντε  (35) αρνιών  εκατό (100) προβατίνων , τριών (3) αγελάδων & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών […]