Προσφορά για προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου έως του ποσού των 10.000,00 € άνευ ΦΠΑ συνολικά για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών

Προσφορά για προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου έως του ποσού των 10.000,00 € άνευ ΦΠΑ συνολικά για τις ανάγκες του Ινστιτούτου […]