ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 380 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝΩΝ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΜΗΔΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 380 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2023 CPV- 03000000-1 , […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (100) ΑΡΝΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.215/31-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ (100) ΑΡΝΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ […]