ΑΡΙΘΜ.179/26-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1.200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝΩΝ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΜΗΔΙΚΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/04

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.200 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2021 CPV- […]