Σε μεμονωμένους κτηνοτρόφους ή ομάδες παραγωγών κτηνοτρόφων.
Σε εταιρείες ζωοτροφών και γενικότερα σε εταιρείες και συνεταιρισμούς που ασχολούνται με θέματα Ζωικής Παραγωγής.
Σε αγροτικές βιομηχανίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων.
Σε φοιτητές και σπουδαστές με κατεύθυνση στη Ζωική Παραγωγή.
Σε μελισσοκόμους.