ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση τριάντα πέντε (35) αρνιών εκατό (100) προβατίνων , τριών (3) αγελάδων & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την  εκποίηση  τριάντα πέντε  (35) αρνιών  εκατό (100) προβατίνων , τριών (3) αγελάδων & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.514/15-06-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ […]