ΑΡ.211/29-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 130 ΑΡΝΙΩΝ <5 ΜΗΝΩΝ , 45 ΑΡΝΙΩΝ > ΜΗΝΩΝ , 50 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ & 1 ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΡΙΤΗ 05/04/2022 ώρα 12

ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών < 5 μηνών, σαράντα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 850 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2022 CPV- 03000000-1 , NUTS-EL 524

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 850 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2022 CPV- 03000000-1 […]