Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Προοπτικές της Προβατοτροφίας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας».

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση εργασίας με θέμα: «Προοπτικές της Προβατοτροφίας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» που συνδιοργανώνει το Ινστιτούτο Επιστήμης […]