Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΙΕΖΠ) σχεδιάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1930, μετά την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών. Μεσολάβησε όμως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και μετέπειτα ο εμφύλιος και έτσι η ίδρυση και η λειτουργία του μετατέθηκε για το 1951. Ως ερευνητική μονάδα στον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής, υπάγεται στο τότε Υπουργείο Γεωργίας με την ονομασία Σταθμός Ζωικής Παραγωγής. Το 1961 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Διατροφής και το 1977 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας. Το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας το 1991 εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το 2012, μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ με άλλους τέσσερεις Οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εντάχθηκε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών. Στο ΙΕΖΠ Γιαννιτσών εντάσσεται πλέον και το πρώην Ινστιτούτο Μελισσοκομίας, ως Τμήμα Μελισσοκομίας, με έδρα τον Άγιο Μάμαντα Χαλκιδικής.