ΑΡ.ΠΡΩΤ.385 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ .

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.385/23-06-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 50.000 ΚΙΛΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2020 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση 50.000 περίπου κιλών κριθαριού εσοδείας 2020 CPV- 03211400-7 NUTS EL-524 Πατήστε […]