ΑΡ.ΠΡΩΤ.245/20-4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/05 ΩΡΑ 11π.μ.

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.245/20-04-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 130 ΑΡΝΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04/2021

ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών, CPV- 03322100-3 , NUTS EL 524 […]