Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 75.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2018

Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 75.000 περίπου κιλών πρόβειου  γάλακτος  παραγωγής έτους 2018 CPV- 033331100-1 , NUTS-EL 524 […]

Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2018

Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 290.000 περίπου  κιλών αγελαδινού γάλακτος  παραγωγής έτους 2018 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524 […]