Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, μέσα από ένα ευρύτερο πεδίο διεπιστημονικών δραστηριοτήτων του, είναι ικανό να αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Μέσα από την ανάληψη και υλοποίηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και μέσα από την διεθνή του συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρουσιάζει σήμερα αξιοσημείωτη διεθνή αναγνώριση. Ερευνητές του ΙΕΠΖ Γιαννιτσών, εκπροσώπησαν επανειλημμένα τη χώρα μας σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως F.A.O., Ο.Ο.Σ.A. και E.E. Πολλοί είναι επίσης οι ξένοι επιστήμονες που κατά καιρούς επισκέφτηκαν ΙΕΖΠ Γιαννιτσών και συνεργάστηκαν με τους Ερευνητές του. Επίσης, πολλοί είναι οι Ερευνητές του Ινστιτούτου μας που στελέχωσαν κατά καιρούς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας μας. Η συνεργασίες του ΙΕΖΠ Γιαννιτσών σε εθνικό επίπεδο με άλλα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με εταιρείες, με γεωργικές βιομηχανίες και οργανισμούς, είναι επίσης πολύ πλούσια. Αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από τις δεκάδες εθνικών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αναληφθεί και υλοποιηθεί από τους Ερευνητές του Ινστιτούτου.