Για τις ερευνητικές, αλλά και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του ΙΕΖΠ Γιαννιτσών, σήμερα εκτρέφονται βοοειδή της φυλής Holstein, καθώς και δύο φυλές προβάτων. Ο αριθμός των παραγωγικών ζώων που σήμερα εκτρέφονται είναι: 200 βοοειδή εκ των οποίων 60 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, περίπου1000 πρόβατα, εκ των οποίων 550 πρόβατα της φυλής Χίου και 450 πρόβατα της σπάνιας φυλής Φλώρινας – Πελαγονίας. Οι φυλές προβάτων που εκτρέφονται αποτελούν πυρήνες αναπαραγωγής και διάθεσης γενετικού υλικού, υψηλής γενετικής αξίας. Κάθε χρόνο δεκάδες ζώα διατίθενται σε προβατοτρόφους της χώρας μας.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαθέτει το ΙΕΖΠ Γιαννιτσών μπορεί να κτίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, αλλά με τις σχετικές παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, θεωρούνται λειτουργικές και πληρούν τις προϋποθέσεις σταβλισμού και ευζωίας των παραγωγικών ζώων, καθώς και τις προϋποθέσεις σχεδιασμού και υλοποίησης πειραματικών πρωτοκόλλων.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών διαθέτει επίσης ένα περιφραγμένο αγρόκτημα έκτασης 3.480 στρεμμάτων, το οποίο καλύπτει ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή, συντήρηση και επεξεργασία των ζωοτροφών, ταυτόχρονα όμως το αγρόκτημα λειτουργεί και υποστηρικτικά προς τις εκτροφές των προβάτων και των βοοειδών με την παραγωγή όλων των αναγκαίων χονδροειδών ζωοτροφών και δημητριακών καρπών. Οι πλεονάζουσες ποσότητες των καλλιεργούμενων ζωοτροφών, εκποιούνται και καλύπτουν ένα σημαντικό κομμάτι των λειτουργικών δαπανών του Ινστιτούτου.