Γεωπόνος – Ζωοτέχνης της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ., με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδίκευση της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: φυσιολογία αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων, μελέτη μοριακών μηχανισμών στο αναπαραγωγικό σύστημα, μελέτη της επίδρασης πολυμορφισμών γονιδίων σε αναπαραγωγικές και παραγωγικές παραμέτρους, βιοτεχνολογία αναπαραγωγής, ανοσολογία αναπαραγωγής.

Email: [email protected]