Ο Δρ. Γεώργιος Κ. Συμεών υπηρετεί ως Ερευνητής Δ΄ στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, με αντικείμενο Ζωοτεχία-Χοιροτροφία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδ/ων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του το 2009, με θέμα την ποιότητα του κρέατος ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος παραγωγής σε πτηνοτροφική επιχείρηση και έχει υπάρξει μέλος της ερευνητικής ομάδας σε πέντε Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνει 15 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από είκοσι ανακοινώσεις σε Εθνικά και διεθνή συνέδρια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η ποιότητα του κρέατος των αγροτικών ζώων και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, η ενσωμάτωση αιθερίων ελαίων και άλλων πρόσθετων στα σιτηρέσια των μονογαστρικών καθώς ο εμβρυϊκός προγραμματισμός και οι συνέπειές του στους απογόνους.

Email: [email protected]