Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Τακτική Ερευνήτρια ( Α’) ,
Τμήμα Μελισσοκομίας - Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
(ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»)
Ν. Μουδανιά, 63 200
Tηλ: 23730- 91297
Fax: 23730- 91676
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.hellenic-beeresearch.gr