Δόκιμη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, με αντικείμενο την Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων.
Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, της Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσ/νίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος στην Διατροφή Παραγωγικών Ζώων και την Βιοασφάλεια του University of Plymouth της Αγγλίας.
Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διατροφή μονογαστρικών ζώων (ενσωμάτωση προβιοτικών, αιθέριων ελαίων και άλλων πρόσθετων στα σιτηρέσια), και η επίδρασή της στην ποιότητα και την βιοασφάλεια των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

Email: [email protected]