Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας, Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής. Μεταπτυχιακό «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής» και Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδακτορική διατριβής με θέμα : «Αλληλεπίδραση γονοτύπου – περιβάλλοντος στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας».

Ο Δρ. Τσιώκος έχει συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται:

  • Γενετική αξιολόγηση αγροτικών ζώων.
  • Σχήματα επιλογής και βελτίωσης.
  • Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων.
  • Γενετική παραλλακτικότητα και χαρακτηρισμός των φυλών των αγροτικών ζώων.
  • Σχήματα διαχείρισης μικρών πληθυσμών.
  • Διατήρηση γενετικών πόρων.

Email: [email protected]