Η Δρ. Βασιλική Κοτσάμπαση υπηρετεί ως Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Είναι Γεωπόνος Ζωοτέχνης (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Π.Α.), έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Π.Α.) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Π.Α.). Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Συντονιστής σε δύο (2) ανταγωνιστικά Προγράμματος και σε δέκα (10) Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες. Το συγγραφικό έργο της Δρ. Κοτσάμπαση Βασιλική περιλαμβάνει 54 επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκλαϊκευμένα άρθρα.

Υπήρξε μέλος της επιτροπής διαχείρισης (Management Committee) της Ελληνικής Ομάδας του προγράμματος “COST ACTION FA1201”. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Κοτσάμπαση Βασιλική περιλαμβάνονται η διατροφή και η φυσιολογία θρέψης των αγροτικών ζώων, η αξιολόγηση των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, η εκτίμηση της θρεπτικής αξίας και η αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών, η χρήση των πρώτων υλών ζωοτροφών πλούσιων σε βιοδραστικές ουσίες, η ποιότητα και η ασφάλεια των ζωοτροφών, η αξιοποίηση των υποπροϊόντων της αγροτικής βιομηχανίας, οι εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη διατροφή των παραγωγικών ζώων και τα προσθετικά ζωοτροφών (προβιοτικά, πρεβιοτικά, αιθέρια έλαια, αντιοξειδωτικά, κ.λ.π.), τα συστήματα διατροφής, η οικονομικότητα των σιτηρεσίων και η εφαρμογή της διατροφής ακριβείας, τα συστήματα εκτροφής, οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί, η ευζωία και η ηθολογία των παραγωγικών ζώων, η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων, η διαφύλαξη των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, κ.λ.π.

Email: [email protected]