ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1120/07-12-2017. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ CPV-77500000-5 , ΝUTS EL-524

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1120/07-12-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ […]

Διακήρυξη Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 80.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 033331100-1 , NUTS-EL 524

Διακήρυξη Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 80.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 033331100-1 , NUTS-EL 524 […]

Διακήρυξη Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524

Διακήρυξη  Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524 […]

Διακήρυξη για την εκποίηση εβδομήντα (70) κριών ηλικίας < 1 έτους , πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών (3) μοσχαριών & τεσσάρων (4) αγελάδων (CPV03322100-3- 03321100-6 ) NUTS EL-524

Διακήρυξη για την εκποίηση  εβδομήντα (70)  κριών ηλικίας < 1 έτους , πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών […]

Διακήρυξη για την εκποίηση ογδόντα (80) προβατίνων, δέκα (10) κριών, τριών (3) μοσχαριών αρσενικών & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού

Εκποίηση ογδόντα  (80) προβατίνων, δέκα (10) κριών , τριών (3) μοσχαριών αρσενικών & ενός  (1)  μοσχαριού θηλυκού (CPV03322100-3- 03321200-7 )   […]

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σογιάλευρου σε σακιά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.481/02-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ […]