Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC που υλοποιείται το έργο με τίτλο
Protection of Autochthonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross- border area, “PAPESHE”.

συμμετέχει το Ινστιτουτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγης.Στόχος του έργου είναι η διάσωση και η διάδοση της σπάνιας αυτόχθονης φυλής προβατου Φλώρινας Πέλαγονιας στη διασυνοριακή περιοχή και η εκτίμηση των πλεονεκτημάτων των παραγομενων προϊόντων της.
Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε στο Ινστιτουτο μας σε μια ημέρα γνωριμίας, ώστε να γνωρισετε από κοντά την αυτόχθονη φυλή Φλώρινας Πέλαγονιας, να ενημερωθείτε για τις πρακτικές διαχείρισης της και για τους στόχους του προγραμματος.

Πατηστε έδω για την πρόσκληση:
OPEN DAY INVITATION_RIAS_17-10-19