Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και χρηματοδοτείται μέσω του πλαισίου Ε.Ε. Horizon 2020. Στόχος της συγκεκριμένης πράξης καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και τελικά η υιοθέτηση από τις εκτροφές παραγωγικών ζώων, εναλλακτικών ζωοτροφών. Η μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας των εκτροφών παραγωγικών ζώων Μεσογειακών χωρών, μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η μέθοδος αξιοποίησης των υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (πορτοκάλι) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για πρόβατα γαλακτοπαραγωγής. Αναλυτικά, επιδεικνύεται η μετατροπή της πρώτης ύλης (φλούδα πορτοκαλιού) σε ζωοτροφή, η ενσωμάτωση της στο σιτηρέσιο, η μέτρηση της παραγωγικότητας των προβάτων και τέλος η παρασκευή γιαουρτιών και ο έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Ο πειραματισμός στις προβατίνες γαλακτοπαραγωγής πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, που συμμετέχει ως εταίρος του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Έργου στην ιστοσελίδα: https://newfeed-prima.eu/