Το θεματικό δίκτυο EuroSheep ολοκληρώνει τη δυναμική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της προβατοτροφίας της Ευρώπης, στα θέματα διαχείρισης της διατροφής και της υγείας των προβάτων με βάση τις ανάγκες του κλάδου.

Το EuroSheep χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα H2020 της ΕΕ, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και το σεμινάριο στη Γαλλία αποτελεί την τελευταία διακρατική εκδήλωση του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται και τυπικά τον Ιούνιο του 2023. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ χώρες, και συγκεκριμένα η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της προβατοτροφίας στην Ευρώπη.

Η Νότια Γαλλία, η περιοχή του Manosque, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τον προσωρινό αποχαιρετισμό των εταίρων και εμπλεκομένων φορέων του EuroSheep, μέχρι να δοθεί νέα δυνατότητα για συνεργασία. Το EuroSheep, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 ως συνέχεια του SheepNet, ολοκληρώνεται. Το έργο ασχολήθηκε με τις ανάγκες και τις προκλήσεις των κτηνοτρόφων, σε θέματα που αφορούν στη διατροφή και την υγεία των προβάτων και προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπισή αυτών των ζητημάτων.

Στο διήμερο σεμινάριο, στην περιοχή Manosque, συγκεντρώθηκαν 105 εκπρόσωποι από τις 8 χώρες του EuroSheep για να ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος και να επισκεφθούν τυπικές εκτροφές προβάτων της περιοχής.

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετεχοντες επισκέφθηκαν το πρωί, 2 εκτροφές προβάτων κρεοπαραγωγής. Στην πρώτη εκτροφή (GAEC de la Grand’ Bastide), η Stephanie, ο Jerome και ο Max παρουσίασαν τις δραστηριότητες της εκτροφής τους, στην οποία εκτρέφονται 2400 προβατίνες Merinos d’Arles, επίσης διατηρούν 12 σκύλους (Maremme Abruzzes) για την προστασία του κοπαδιού στα καλοκαιρινά ορεινά βοσκοτόπια και στα βοσκοτόπια κοντά στο αγρόκτημα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα διατροφής των ζώων στο σταύλο, και τις αλλαγές που κάνουν τακτικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν από τις επαναλαμβανόμενες ξηρασίες. Τέλος, παρουσιάστηκε το σύστημα οργάνωσης των τοκετών (5 περίοδοι τοκετών κατά τη διάρκεια του έτους). Η Stephanie εξήγησε την οργάνωση των τοκετών στο στάβλο για την παραγωγή πιστοποιημένων αρνιών σε όλη τη διάρκεια του έτους, με την ειδική σήμανση «αρνάκι του Sisteron» (Label Rouge και ΠΓΕ, Agneau de Sisteron). Οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ακολούθησαν γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των χωρών.

Στη δεύτερη εκτροφή (GAEC des collines aux montagnes), η Leticia και ο Alexandre εξήγησαν στους συμμετέχοντες τη διαχείριση της εκτροφής τους, με 600 προβατίνες που βόσκουν το μεγαλύτερο διάστημα σε θαμνώδεις δασικές εκτάσεις και σε κοινόχρηστα βοσκοτόπια σε μεγάλο υψόμετρο, με τη βοήθεια εποχιακών βοσκών. Με τους συμμετέχοντες συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα εξωπαράσιτα, ιδίως τη ψώρα, λόγω της ανάμειξης των κοπαδιών πριν από τη θερινή βόσκηση, καθώς και ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ο Pierre-Guillaume Grisot, ο Συντονιστής του EuroSheep, παρουσίασε το έργο, την εξέλιξη και τα αποτελέσματά του. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ορισμένα παραδείγματα των τεχνικών λύσεων που εντοπίστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των προβατοτρόφων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκαν στην πράξη και αξιολογήθηκαν από τους κτηνοτρόφους στις διάφορες χώρες του έργου. Οι τέσσερις τομείς που παρουσιάστηκαν αναφέρονται 1) στη βόσκηση και τη διαχείριση των βοσκοτόπων, 2) στις διατροφικές απαιτήσεις, 3) στα ενδοπαράσιτα και 4) στη χωλότητα.

Το πρωί της δεύτερης ημέρας ήταν αφιερωμένο στην επίσκεψη της πειραματικής εκτροφής της κρεοπαραγωγικής φυλής προβάτου Carmejane στις Άλπεις της Haute Provence, όπου βρίσκεται επίσης και μια Αγροτική Σχολή (Lycee Αgricole).  Μετά από μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της προβατοτροφίας στη Γαλλία, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες για να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με τη διαχείριση της μονάδας, τη γενετική διαχείριση της φυλής προβάτου Préalpes du Sud, τα αποτελέσματα των πειραματισμών σχετικά με την διατροφή για την πάχυνση των αρνιών και τη διαχείριση (μέσω της βόσκησης της γλυστρίδας) για τον περιορισμό της προσβολής από παράσιτα. Η μονάδα διαθέτει 650 προβατίνες της φυλής Pre-Alpes du Sud, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχήμα επιλογής και γενετικής βελτίωσης, με στόχο την παραγωγή των πιστοποιημένων αρνιών (Label Rouge “Agneau de Sisteron” ). Έχουν 3 περιόδους τοκετών, βόσκουν σε βοσκότοπους (50 εκτάρια) και σε θαμνώδους δασικές εκτάσεις (500 εκτάρια), ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βόσκουν επίσης στα 160 εκτάρια ορεινών θερινών βοσκοτόπων). Χρησιμοποιούν επίσης, σκύλους προστασίας στα κοπάδια. Ως πειραματική εκτροφή, οι ερευνητικοί τους τομείς επικεντρώνονται στην ποιμενική κτηνοτροφία, τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού, την αυτάρκεια των ζωοτροφών και την παραγωγικότητα.

Η δεύτερη εκτροφή (GAEC Tchiote Bedigue) βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο (1100 μ.), εκτρέφονται 175 προβατίνες κρεοπαραγωγής (Merinos d’Arles), οι οποίες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα ορεινά βοσκοτόπια, και 240 προβατίνες γαλακτοπαραγωγής (Lacaune), οι οποίες παραμένουν στη μονάδα για το καθημερινό άρμεγμα και την παρασκευή τυριού. Η Isabelle και ο Jerome παρουσίασαν το παραγωγικό τους σύστημά, με την Isabelle να εστιάζει στην παρασκευή τυριών της βιολογικής εκτροφής. Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από τις δοκιμές πολλαπλών ειδών σε λειμώνες για την κάλυψη της αυτάρκειας των ζωοτροφών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή της μεγάλης ποικιλίας τυριών που παρασκευάζει η Isabelle.

Αυτές οι 2 ημέρες αποτέλεσαν το ιδανικό κλείσιμο ενός επιτυχημένου προγράμματος, με ουσιαστικές επαφές και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων όλων των χωρών.

Όλες οι βέλτιστες πρακτικές του Eurosheep είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες του έργου στη διεύθυνση: www.eurosheep.network.