ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ […]

ΑΡ.ΠΡΩΤ.385 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ .

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.385/23-06-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 50.000 ΚΙΛΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2020 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση 50.000 περίπου κιλών κριθαριού εσοδείας 2020 CPV- 03211400-7 NUTS EL-524 Πατήστε […]

ΑΡ.ΠΡΩΤ.245/20-4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/05 ΩΡΑ 11π.μ.

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.245/20-04-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 130 ΑΡΝΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04/2021

ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών, CPV- 03322100-3 , NUTS EL 524 […]

ΑΡΙΘΜ.179/26-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1.200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝΩΝ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΜΗΔΙΚΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/04

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.200 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2021 CPV- […]