ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΑΡΝΙΩΝ, 22 ΚΡΙΩΝ ΚΑΙ 12 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/05 ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση τριάντα έξι (36) αρνιών , είκοσι δύο (22) κριών & […]

υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο,

Σας αποστέλλουμε για ανάρτηση την αρ, πρωτ.330 πρόσκληση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας […]

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Προοπτικές της Προβατοτροφίας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας».

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση εργασίας με θέμα: «Προοπτικές της Προβατοτροφίας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» που συνδιοργανώνει το Ινστιτούτο Επιστήμης […]

ΑΡ.211/29-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 130 ΑΡΝΙΩΝ <5 ΜΗΝΩΝ , 45 ΑΡΝΙΩΝ > ΜΗΝΩΝ , 50 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ & 1 ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΡΙΤΗ 05/04/2022 ώρα 12

ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών < 5 μηνών, σαράντα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 850 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2022 CPV- 03000000-1 , NUTS-EL 524

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 850 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2022 CPV- 03000000-1 […]