Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής- Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Μελέτη των επιπτώσεων του Μολυβδαίνιου – (MoNa) μετά την εφαρμογή του στην τροφή των μελισσοσμηνών – APIMoNa». ‘ApiMONA’ , χρηματοδοτούμενο από το SATT Paris-Saclay και UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 11/08

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ApiMONA

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_-2