Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής- Τμήμα Μελισσοκομίας Χαλκιδικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Understanding and anticipating mechanisms of honeybee colony mortality with connected beehives – BeeConnected». , χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08 ΩΡΑ 12

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Bee Connect

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_-1