Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, Δρ Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, συναντήθηκε με την βουλευτή Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη και τον υπεύθυνο Κεντρικής Μακεδονίας των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), κ. Απόστολο Λεμονίδη, με θέμα τη χρηματοδότηση από την εταιρεία TAP του έργου με τίτλο: «Πρότυπο Πάρκο Κτηνοτροφίας: Δημιουργία Πρότυπων Εκτροφών και Αγροκτήματος με Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό και Επιδεικτικό Χαρακτήρα», συνολικού προϋπολογισμού 730.000 ευρώ περίπου, στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η προτεινόμενη δράση που παρουσιάστηκε από τον κ. Χριστοδούλου παρουσία και των ερευνητών του Ινστιτούτου κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, αφορά στη δημιουργία νέων πρότυπων εκτροφών και ενός προτύπου αγροκτήματος που θα εξυπηρετεί την έρευνα, την εκπαίδευση και την επίδειξη. Επισημάνθηκε ότι αυτό το γεγονός, στο άμεσο μέλλον, θα βοηθήσει επιπλέον και στη δημιουργία ενός μικρού τυροκομείου και μιας μικρής μονάδας παστερίωσης γάλακτος για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ενώ ταυτόχρονα θα διευρυνθούν και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Η δημιουργία επίσης ενός εργαστηρίου Διατροφής & Φυσιολογίας Θρέψης και Γενικής Ζωοτεχνίας, εξοπλισμένου με σύγχρονα εργαστηριακά όργανα, θα εξυπηρετεί τόσο την ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, όσο και τον Έλληνα κτηνοτρόφο μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως εξειδικευμένες αναλύσεις ζωοτροφών και μιγμάτων τους, αναλύσεις γάλακτος, αίματος, μοριακές αναλύσεις, κ.λπ.

Η κ. Τζάκρη τόνισε τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου για την ευρύτερη περιοχή, κυρίως όμως για τους κτηνοτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και για αυτούς που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της κτηνοτροφίας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας μας έχει μειωθεί σημαντικά και απαιτεί την άμεση στήριξη τόσο της πολιτείας, όσο και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε γρήγορα να μπορέσει να αναταχθεί.

Το έργο έχει επίσης και αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο σε βοηθητικό προσωπικό, όσο και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η δημιουργία των πρότυπων εκτροφών και του πρότυπου αγροκτήματος θα ενισχύσει τον ερευνητικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου και θα συνδράμει στην διεκδίκηση και εκπόνηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και ως εκ τούτου στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής, καθώς και την ποιότητα και την ασφάλεια των ζωοκομικών προϊόντων. Παράλληλα, η δημιουργία του πρότυπου επιδεικτικού πάρκου κτηνοτροφίας θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέους ερευνητές, φοιτητές και κτηνοτρόφους, που θα το επισκέπτονται για να αντλούν εμπειρίες, τεχνογνωσία και ορθές πρακτικές. Επιπλέον, θα μπορεί να λειτουργεί και ως Κέντρο Επιμόρφωσης, καθώς θα μπορούν να διεξάγονται σε αυτό, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και να παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τις βιομηχανίες ζωοτροφών, τις γαλακτοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.

Ο υπεύθυνος Κεντρικής Μακεδονίας των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας Κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού (TAP) κ. Απόστολος Λεμονίδης αναγνώρισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της προτεινόμενης δράσης που άπτεται των τριών από τους τέσσερις άξονες που επιδιώκει η εταιρεία στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης (περιβάλλον- κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη- επιμόρφωση) και συμφωνήθηκε να υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα στενή συνεργασία του Ινστιτούτου και της εταιρείας για την περαιτέρω λεπτομερέστερη εξειδίκευση της προτεινόμενης δράσης, έτσι ώστε να τύχει της έγκρισης της εταιρείας άμεσα.