Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Παρακαλούμε η εκδήλωση ενδιαφέροντος να γίνει μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στις
διευθύνσεις [email protected] & [email protected] μέχρι και τις 4/11/2022 με
την παράκληση να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα προωθηθεί στους
ερευνητές του ΙEZΠ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΣI_IEZΠ 2022