Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο:

1)«Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων»

Κωδικός: APP41893

Προκήρυξη
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΑ4ΟΞ3Μ-99Ω
Ημερομηνία προκήρυξης
09/07/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
11/07/2024, 00:00 (11/07/2024, 00:00 UTC+03:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών
19/08/2024, 23:59 (19/08/2024, 23:59 UTC+03:00)

Mπορείτε να δείτε περισσότερα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login) και μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions-research/41893

 

2)«Ζωοτεχνία-Χοιροτροφία»

Κωδικός: APP41894

Προκήρυξη
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΑ4ΟΞ3Μ-99Ω
Ημερομηνία προκήρυξης
09/07/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
11/07/2024, 00:00 (11/07/2024, 00:00 UTC+03:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών
19/08/2024, 23:59 (19/08/2024, 23:59 UTC+03:00)

Mπορείτε να δείτε περισσότερα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login) και μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions-research/41894

 

3)«Γενετική Βελτίωση Μικρών Μηρυκαστικών»

Κωδικός: APP41895

Προκήρυξη
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΑ4ΟΞ3Μ-99Ω
Ημερομηνία προκήρυξης
09/07/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
11/07/2024, 00:00 (11/07/2024, 00:00 UTC+03:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών
19/08/2024, 23:59 (19/08/2024, 23:59 UTC+03:00)

Mπορείτε να δείτε περισσότερα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login) και μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions-research/41895

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:
[email protected] ή να καλέσουν στο τηλέφωνο: 23820 31700.