ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εξήντα πέντε (65) κριών, επτά (7) προβατίνων, τεσσάρων (4) αγελάδων
& τριών (3) μοσχαριών CPV- 03322100-3 , 03321100-6 NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_31.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων