ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την  εκποίηση  τριάντα πέντε  (35) αρνιών  εκατό (100) προβατίνων , τριών (3) αγελάδων & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών CPV-03322100-3 , 03321200-7  NUTS EL-524  

538.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων