ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση διακοσίων εβδομήντα (270) αρνιών, σαράντα (40) προβατίνων & δύο (2)
αγελάδων, CPV- 03322100-3 , 03321100-6 , NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_345.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων