ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 365/11-05-2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΤΥΡΩΝ (CPV-15700000-5- NUTS EL 524)
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ /Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών στα πλαίσια του του έργου «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the sross-
border area» προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια πιτύρων σε σακιά προϋπολογιζόμενου κόστους 1.400,00 € άνευ ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

366.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ προμήθειας πιτύρων