ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 850 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2022 CPV- 03000000-1 , NUTS-EL 524

( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 40.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ )
στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_203 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ