ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση τριάντα (30) αρνιών & τριάντα (30) προβατίνων CPV- 03322100-3 ,
NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_1005.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων