ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση τριάντα έξι (36) αρνιών , είκοσι δύο (22) κριών & δώδεκα (12) προβατίνων, CPV- 03322100-3 , NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_362.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων