ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εξήντα τεσσάρων (64) αρνιών & πέντε (5) αγελάδων, CPV- 03322100-3
, 03321100-6 , EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_815.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων