ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εκατό επτά (107) προβατίνων , τριάντα (30) αρνιών > 3 μηνών, &
είκοσι (20) κριών CPV- 03322100-3 NUTS EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

_529.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων