ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Επαναληπτικού δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 78.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2018 CPV- 03331100-1 , NUTS-EL 524
( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 58.500,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ )
στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_1111 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ