ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 75.000 περίπου
κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2023 CPV- 033331100-1 , NUTS-EL 524
&

Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 250.000 περίπου
κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2023 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524

στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού
κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ :

9 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ

7 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ