ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.400 περίπου
τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2019 CPV- 03000000-1 , NUTS-EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_331 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ